Mantelzorg – Het Doktershuis – Ridderkerk
Header afbeelding
Het Doktershuis
Nic. Beetslaan 3-5 2985VG
Ridderkerk

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die voor hun familieleden, buren en/of vrienden zorgen. Vaak zorgen zij langdurig en intensief voor hun zieke naasten. Het gaat hierbij niet om professionele zorgverlening, maar deze zorg komt voort uit een persoonlijke band met de hulpbehoevende naaste. Alleen als mantelzorgers goed toegerust zijn en niet overbelast raken, kunnen ze de langdurige en vaak intensieve zorg voor hun naasten volhouden.

Zorgt u ook voor uw (zieke) naaste? Vul dan onderstaande vragenlijst in. Indien u 7 keer of vaker ‘ja’ antwoordt, neem dan contact op met uw huisarts.

Vragenlijst – Caregiver Strain Index

1. Mijn nachtrust is verstoord                                                                                      ja/nee

2. Hem/haar helpen kost me nogal wat moeite en tijd                                                ja/nee

3. Ik vind het lichamelijk zwaar                                                                                   ja/nee

4. Het beperkt me in andere dingen die ik wil doen                                                    ja/nee

5. Wij hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen                         ja/nee

6. Wij hebben onze plannen moeten wijzigen                                                             ja/nee

7. Er zijn ook andere zaken waaraan ik mijn tijd moet besteden                                ja/nee

8. Emotioneel gedragen we ons anders ten opzichte van elkaar                                ja/nee

9. Het gedrag van mijn man/vrouw maakt me soms van streek                                  ja/nee

10. Het is pijnlijk te moeten zien dat hij/zij een ander persoon is geworden               ja/nee

11. Ik heb mijn werk/baan moeten aanpassen aan de situatie                                   ja/nee

12. Ik word geheel door deze situatie in beslag genomen                                          ja/nee

13. We leven onder financiële druk                                                                            ja/nee

 

Indien u hulp en/of ondersteuning wenst bij uw zorgtaken voor uw naaste, verwijzen wij u hiervoor naar Karaat Mantelzorg in Ridderkerk.

 
Karaat Mantelzorg
Schoutstraat 5
2981 EZ Ridderkerk
0180-763717 | info@karaatmantelzorg.nl