Tarieven – Het Doktershuis – Ridderkerk
Header afbeelding
Het Doktershuis
Nic. Beetslaan 3-5 2985VG
Ridderkerk

Tarieven

CTG Tarieven Huisartsenzorg   
     
De overheid heeft bepaalt dat huisartsenzorg niet onder uw eigen risico valt, maar vrij toegankelijk is mits u verzekerd bent voor ziektekosten.  
In onderstaande tabel ziet u de tarieven die uw huisarts bij uw zorgverzekeraar declareert, zonder dat u daarvan de nota ontvangt.  
Is er aanvullend onderzoek nodig, zoals laboratoriumonderzoek, röntgenfoto ect. dan komen díe kosten wel ten last van uw eigen risico en bestaat de kans dat uw zorgverzekeraar die kosten bij u in rekening brengt.  
     
     
Inschrijvingen op naam, per kwartaal    
Geen achterstandswijk    
  Prestatie 2020
  ION < 65 jaar, per kwartaal 16,54
  ION 65 tot 75 jaar, per kwartaal 19,41
  ION 75 tot 85 jaar, per kwartaal 29,14
  ION ≥ 55 jaar, per kwartaal 45,71
Achterstandswijk    
  Prestatie 2020
  ION < 65 jaar, per kwartaal 21,73
  ION 65 tot 75 jaar, per kwartaal 24,61
  ION 75 tot 85 jaar, per kwartaal 34,35
  ION ≥ 75 jaar, per kwartaal 50,91
     
POH GGZ Prestatie 2020
  module POH-GGZ per kwartaal 3,07
     
Consulten     
  Prestatie 2020
  Consulten, 5 minuten of korter 5,07
  Consulten, 5 – 20 minuten 10,15
  Consulten ≥ 20 min 20,29
  Visites 15,22
  Visites ≥ 20 min 25,37
  Vaccinatie / Injecties 5,07
  Laboratorium onderzoek kostprijs
  Entstoffen kostprijs
POH-GGZ    
  Prestatie 2020
  Consulten, 5 minuten of korter 5,07
  Consulten, 5 – 20 minuten 10,15
  Consulten ≥ 20 min 20,29
  Visites 15,22
  Visites ≥ 20 min 25,37
  Groepsconsult 10,15
Passanten    
  Prestatie 2020
  Consulten, 5 minuten of korter 14,92
  Consulten, 5 – 20 minuten 29,83
  Consulten ≥ 20 min 59,66
  Visites 44,75
  Visites ≥ 20 min 74,58
  Vaccinatie / injecties 14,92
  Laboratorium onderzoek kostprijs
  Entstoffen kostprijs
Militairen    
  Prestatie 2020
  Consulten, 5 minuten of korter 14,92
  Consulten, 5 – 20 minuten 29,83
  Consulten ≥ 20 min 59,66
  Visites 44,75
  Visites ≥ 20 min 74,58
  Vaccinatie / injecties 14,92
  Laboratorium onderzoek kostprijs
  Entstoffen kostprijs
Gemoedsbezwaarden    
  Prestatie 2020
  Consulten, 5 minuten of korter 16,2
  Consulten, 5 – 20 minuten 32,41
  Consulten ≥ 20 min 64,81
  Visites 48,61
  Visites ≥ 20 min 81,02
  Vaccinatie / Injecties 16,2
  Laboratorium onderzoek kostprijs
  Entstoffen kostprijs
Overige S1-verrichtingen    
  Prestatie, CZ tarieven 2020
  Chirurgie € 88,56
  Intensieve zorg, dag € 75,66
  Intensieve zorg, ANW € 130,66
  MRSA screening € 42,73
  Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris € 61,63
  Oogboring € 58,59
  IUD aanbrengen / implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje € 64,66
  Therapeutische injectie (Cyriax) € 30,97
  Huisartsenzorg in een EersteLijnsVerblijf (ELV), overdag € 44,32
  ELV, overdag ≥ 20 min € 76,81
  ELV, ANW (avond-nacht-weekend) € 76,20
  ELV, ANW ≥ 20 min € 118,10
M&I-verrichtingen    
  Prestatie, CZ tarieven 2020
  Audiometrie € 31,71
  Diagnostiek m.b.v. Doppler € 63,41
  Tympanometrie € 31,71
  Spirometrie € 61,15
  ECG-diagnostiek € 50,22
  Spleetlamponderzoek € 63,41
  Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting € 32,81
  Teledermatologie € 60,98
  Cognitieve functietest, MMSE € 63,41
  MRSA-screening € 42,73
  Module Abdominale echografie € 72,03
Overig    
  Prestatie 2020
  Uitstrijkje baarmoederhalskanker € 14,03
Verbruiksmaterialen    
  Prestatie 2020
  Atraumatisch hechtmateriaal, incl. lijm kostprijs
  Vloeibaar stikstof of histofreezer kostprijs
  Blaaskatheter kostprijs
  CRP-sneltest kostprijs