Tarieven – Het Doktershuis – Ridderkerk
Header afbeelding
Het Doktershuis
Nic. Beetslaan 3-5 2985VG
Ridderkerk

Tarieven

CTG Tarieven Huisartsenzorg
De overheid heeft bepaalt dat huisartsenzorg niet onder uw eigen risico valt, maar vrij toegankelijk is mits u verzekerd bent voor ziektekosten.
In onderstaande tabel ziet u de tarieven die uw huisarts bij uw zorgverzekeraar declareert, zonder dat u daarvan de nota ontvangt.
Is er aanvullend onderzoek nodig, zoals laboratoriumonderzoek, röntgenfoto ect. dan komen díe kosten wel ten last van uw eigen risico en bestaat de kans dat uw zorgverzekeraar die kosten bij u in rekening brengt.
Inschrijvingen op naam, per kwartaal
Geen achterstandswijk
Prestatie, Nza tarief 2023 2024
ION < 65 jaar, per kwartaal € 18,76 € 19,91
ION 65 tot 75 jaar,  per kwartaal € 22,01 € 23,36
ION 75 tot 85 jaar,  per kwartaal € 33,05 € 35,08
ION ≥ 85 jaar, per kwartaal € 51,86 € 55,03
Achterstandswijk
Prestatie, Nza tarief 2023 2024
Opslag verzekerden in opslagwijk € 5,89 € 6,25
Consulten
Huisarts / Assistente / Prestatie, Nza tarief 2023 2024
HIDHA / AIOS Consulten, 5 minuten of korter € 5,75 € 6,11
Consulten, 5 – 20 minuten € 11,51 € 12,21
Consulten ≥ 20 min € 23,02 € 24,43
Visites € 17,26 € 18,32
Visites ≥ 20 min € 28,77 € 30,54
Vaccinatie / Injecties € 5,75 € 6,11
Laboratorium onderzoek kostprijs kostprijs
Entstoffen kostprijs kostprijs
POH-GGZ
Prestatie, Nza tarief 2023 2024
Consulten, 5 minuten of korter € 5,75 € 6,11
Consulten, 5 – 20 minuten € 11,51 € 12,21
Consulten ≥ 20 min € 23,02 € 24,43
Visites € 17,26 € 18,32
Visites ≥ 20 min € 28,77 € 30,54
Groepsconsult € 5,75 € 6,11
Passanten
Prestatie, Nza tarief 2023 2024
Consulten, 5 minuten of korter € 16,92 € 17,96
Consulten, 5 – 20 minuten € 33,84 € 35,91
Consulten ≥ 20 min € 67,68 € 71,83
Visites € 50,76 € 53,87
Visites ≥ 20 min € 84,60 € 89,78
Vaccinatie / injecties € 16,92 € 17,96
Laboratorium onderzoek kostprijs kostprijs
Entstoffen kostprijs kostprijs
Militairen
Prestatie, Nza tarief 2023 2024
Consulten, 5 minuten of korter € 16,92 € 17,96
Consulten, 5 – 20 minuten € 33,84 € 35,91
Consulten ≥ 20 min € 67,68 € 71,83
Visites € 50,76 € 53,87
Visites ≥ 20 min € 84,60 € 89,78
Vaccinatie / injecties € 16,92 € 17,96
Laboratorium onderzoek kostprijs kostprijs
Entstoffen kostprijs kostprijs
Gemoedsbezwaarden
Prestatie, Nza tarief 2023 2024
Consulten, 5 minuten of korter € 18,46 € 19,56
Consulten, 5 – 20 minuten € 36,91 € 39,12
Consulten ≥ 20 min € 73,82 € 78,25
Visites € 55,37 € 58,69
Visites ≥ 20 min € 92,28 € 97,81
Vaccinatie / Injecties € 18,46 € 19,56
Laboratorium onderzoek kostprijs kostprijs
Entstoffen kostprijs kostprijs
Overige S1-verrichtingen
Prestatie, CZ tarieven 2023 2024
Chirurgie € 104,00 € 110,37
Intensieve zorg, dag € 88,85 € 94,29
Intensieve zorg, ANW € 153,25 € 162,64
Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris € 69,91 € 74,19
Oogboring € 66,47 € 70,54
IUD aanbrengen / implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje € 73,35 € 77,85
Therapeutische injectie (Cyriax) € 35,13 € 37,28
Huisartsenzorg in een EersteLijnsVerblijf (ELV), overdag, tot 20 minuten € 50,28 € 53,36
ELV, overdag ≥ 20 minuten € 87,13 € 92,47
ELV, ANW (avond-nacht-weekend), tot 20 minuten € 86,44 € 91,73
ELV, ANW ≥ 20 minuten € 133,93 € 142,17
Stoppen met roken, 1 poging per jaar € 72,15 € 76,89
M&I-verrichtingen
Prestatie, CZ tarieven 2023 2024
Audiometrie € 35,96 € 38,16
Diagnostiek m.b.v. Doppler € 68,41 € 72,60
Tympanometrie € 35,96 € 38,16
Spirometrie € 55,82 € 59,24
ECG-diagnostiek € 52,54 € 55,76
Spleetlamponderzoek € 71,90 € 76,31
Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensie meting € 37,20 € 39,48
Teledermatologie € 43,78 € 46,47
Cognitieve functietest, MMSE € 71,90 € 76,31
MRSA-screening € 48,46 € 51,43
Abdominale echografie € 71,15 € 75,51
Diabetes – instellen op insuline € 50,66 € 53,76
Valrisico beoordeling, tarief per kwartier € 0,00 € 20,59
Overig
Prestatie, Nza tarief 2023 2024
Uitstrijkje baarmoederhalskanker 15,92 € 16,89
Verbruiksmaterialen
Prestatie, CZ tarieven 2023 2024
Atraumatisch hechtmateriaal, incl. lijm € 13,54 € 14,16
Vloeibaar stikstof of histofreezer € 5,08 € 5,31
Teststrip bloedsuiker bepaling € 1,43 € 1,50
Zwangerschapstest op medische indicatie € 4,07 € 4,26
Dipslides (urineweginfectie) € 2,71 € 2,84
Blaaskatheter kostprijs kostprijs
CRP-sneltest € 6,08 € 6,36
Tape materiaal € 16,92 € 17,70
ANW Huisartsenpost
Prestatie, Nza tarief 2023 2024
Consulten, 5 minuten of korter € 28,63 € 30,49
Consulten, 5 – 20 minuten € 57,26 € 60,98
Consulten ≥ 20 min € 114,52 € 121,96
Visites € 85,89 € 91,47
Visites ≥ 20 min € 143,15 € 152,45