Praktijkfolder – Het Doktershuis – Ridderkerk
Header afbeelding
Het Doktershuis
Nic. Beetslaan 3-5 2985VG
Ridderkerk

Praktijkfolder

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.


Op werkdagen kunt u, wanneer er dringend medische hulp nodig is, gebruik maken van het spoednummer.

Buiten de praktijktijden kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost Rotterdam Zuid. Dit is uitsluitend voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de gewone spreekuurtijden. Het is belangrijk dat u altijd eerst belt voor een afspraak. Het adres is

CHPR-Zuid
Gevestigd in het Maasstad Ziekenhuis
naast het NS Station Rotterdam Lombardijen.
 
Maasstadweg 59
Telefoon: 010 – 290 98 88
 www.huisartsenpostenrijnmond.nl 

Het spreekuur is volgens afspraak. Een afspraak duurt 10 minuten. Het kan zijn dat de assistente vraagt naar de aard van uw klacht. Als u meerdere vragen heeft of komt voor een gesprek,dan kan de assistente voor u een dubbele afspraak maken.
Onze patiënten kunnen ook via deze website een afspraak op het spreekuur maken.


Er is geen apart telefonisch spreekuur. Wilt u telefonisch vragen stellen, dan kan dat tussen 8.00 uur en 13.00 uur. Zo nodig wordt u op een later tijdstip teruggebeld.


Wanneer u om medische redenen niet in staat bent naar de praktijk te komen, kunt u vóór 10.00 uur een huisbezoek aanvragen.


Voor het aanvragen van een herhaalrecept kunt u de receptenlijn bellen. U dient dan naam, adres, geboortedatum en het gewenste medicijn op het antwoordbandje in te spreken. Het is ook mogelijk etiketten van lege doosjes in de brievenbus te deponeren. Verder kunt u via onze website ook herhaalrecepten aanvragen. Recepten die voor 11.00 uur zijn aangevraagd, kunt u de volgende dag na 16.00 uur bij uw apotheek afhalen.


Urine kunt u tot 11.00 uur inleveren bij de assistente. Graag in een goed sluitend potje, voorzien van uw naam, adres en reden van onderzoek. De uitslag is bekend tussen 12.00 en 13.00 uur, een kweekuitslag is de volgende dag bekend.


Op afspraak kunt u ook bij de assistente terecht voor de onderstaan de handelingen:

 • medische adviezen
 • uitslagen van onderzoek, deze kunt u ook via onze website opvragen
 • afhalen van verwijsbrieven en machtigingen
 • meten van de bloeddruk
 • zwangerschapstest
 • bloedonderzoek
 • oren uitspuiten
 • injecties
 • wondverzorging
 • hechtingen verwijderen
 • aanstippen van wratten

Ivm de corona maatregelen kunnen we u uitsluitend op afspraak in de praktijk ontvangen.


De praktijkondersteuner is een medewerker op HBO-niveau die bepaalde taken van de huisarts overneemt:

 • diabetes spreekuur
 • uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek
 • reizigersadvies
 • longfunctiemeting
 • hypertensie spreekuur
 • audiometrie

De praktijk is verbonden aan de afdeling huisartsgeneeskunde van de Erasmus Universiteit. Dit betekent dat de praktijk meedoet aan wetenschappelijk onderzoek en er regelmatig huisartsen in opleiding en co-assistenten aanwezig zijn. De huisarts in opleiding is een volledig bevoegd arts, die onder supervisie van uw huisarts werkt. Het blijft altijd mogelijk, indien u dat wenst, een afspraak te maken te maken met uw eigen huisarts.


De praktijk is geautomatiseerd. De administratieve patiëntengegevens en het medisch dossier worden in de computer opgeslagen. Uw huisarts en de assistente hebben toegang tot deze gegevens. Voor inzage door derden is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Tijdens de dienst heeft de dienstdoende huisarts en zijn assistente op de huisartsenpost de mogelijkheid om uw gegevens in te zien. Dit gebeurt alleen als u daartoe toestemming gegeven heeft. De praktijk heeft een privacyreglement dat voor u ter inzage ligt of dat u kunt lezen op onze website.


De informatie in deze folder is ook te lezen op onze website. Op deze site kunt u ook terecht voor het aanvragen van herhaalmedicatie en het opvragen van uitslagen. En voor het maken van een afspraak. Tevens vindt u op deze site nuttige informatie over uw gezondheid en nuttige links naar medische sites.


Mocht u klachten hebben, bespreekt u dat dan bij voorkeur eerst met een van onze medewerkers. Wanneer dit geen afdoende oplossing biedt, kunt u contact opnemen met de

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

 
088 0229100

Bij verhuizing van uzelf of één van uw gezinsleden, moet u dit doorgeven aan de assistente met vermelding van naam en adres van uw nieuwe huisarts. De medische gegevens kunnen dan aan uw nieuwe huisarts gegeven worden.

Als u een verandering van verzekering of adreswijziging wilt doorgeven dan kan dat ook via het mutatie formulier