Opleiding – Het Doktershuis – Ridderkerk
Header afbeelding
Het Doktershuis
Nic. Beetslaan 3-5 2985VG
Ridderkerk

Opleiding

Inleiding:

Onze praktijk is stageplaats voor huisartsen in opleiding bij de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Dit betekent dat hier regelmatig een arts, die zich specialiseert tot huisarts, zal werken. Zo’n stage duurt ongeveer een jaar. In deze brief willen wij u hierover nader informeren.

De studie:

Na de middelbare school beginnen studenten aan hun geneeskundestudie wanneer ze tenminste zijn ingeloot voor één van de beschikbare plaatsen. De geneeskunde-studie duurt ongeveer zeven jaar. De eerste vijf jaar, vooral theoretisch onderwijs, wordt afgesloten met het doctoraal examen. De laatste twee jaar praktisch onderwijs, de co-assistentschappen, wordt afgesloten met het artsexamen. Na het artsexamen begint de specialisatie. Dit kan in velerlei richtingen en één van die richtingen is de huisartsgeneeskunde.

De huisartsopleiding:

De arts, die zich wil specialiseren tot huisarts heeft heel vaak al een werkervaring in een ziekenhuis of een andere instelling van gezondheidszorg omdat er meestal wel een jaar of langer verstrijkt tussen het artsexamen en het tijdstip waarop hij/zij met de huisartsopleiding begint. De huisartsopleiding duurt drie jaar, afhankelijk van de reeds aanwezige werkervaring. Er wordt in ieder geval twee keer een jaar stage gelopen in twee huisartspraktijken. De resterende opleiding vindt plaats in een ziekenhuis, verpleeghuis en/of RIAGG.
Onze praktijk is geselecteerd als stageplaats; dit betekent dat een aanstaand huisarts hier een stagejaar kan doen. Dit houdt in dat hij 3 1/2 dag per week hier werkt. Eén dag per week heeft hij theoretisch onderwijs op het huisartsinstituut van de Erasmus Universiteit.

In de praktijk:

De eerste weken van de stage zal de huisarts in opleiding zich oriënteren en voornamelijk samen met de eigen huisarts werken. Daarna zal hij steeds zelfstandiger spreekuren gaan doen en visites gaan rijden. Steeds zal hij, wanneer dat nodig lijkt, overleggen met de eigen huisarts, teneinde de behandeling van de patiënten optimaal te laten zijn. Dagelijks vindt een gesprek plaats tussen huisarts en huisarts in opleiding, waarin alle patiënten van die dag nog eens de revue passeren, en waarin probleemgevallen extra aandacht krijgen. Het zal gedurende de gehele stage voorkomen dat de huisarts in opleiding het spreekuur bijwoont van de eigen huisarts en omgekeerd. Van deze onderlinge observaties leren beide veel en wij hopen dat u dit van ons wilt accepteren. Ook worden er zo nu dan video-opnamen van spreekuren gemaakt. Ook dit gebeurt om er later samen nog eens naar te kijken en elkaar daarover adviezen te geven. Overigens zal hiervoor altijd vooraf uw toestemming worden gevraagd en het staat uiteraard vrij om dit te weigeren.
In de loop van de stage wordt de huisarts in opleiding steeds meer een gelijkwaardige partner in onze praktijk. Hij/zij kan en mag dan het werk volledig zelfstandig doen. Ook de stagebegeleider, de huisartsopleider, dient zich verder te scholen. Hiervoor moet hij één keer per maand een dag nascholen op het huisartseninstituut te Rotterdam.

Tot slot:

Wij hopen dat wij u middels deze brief een duidelijk beeld hebben geschetst van de huisartsopleiding. We hopen tevens dat u hierdoor ook eerder bereid bent om mee te werken aan de opleiding. U, als patiënt, bent natuurlijk de belangrijkste schakel, in deze opleiding en uw medewerking is natuurlijk essentieel. Wij hopen dat u de huisarts in opleiding, hetzelfde vertrouwen wilt geven, als u aan ons geeft. Uiteraard blijft het altijd mogelijk om, indien u dat nodig vindt, uw eigen huisarts persoonlijk te spreken.


 

Co-assistent

Wij hopen dat wij u middels deze brief een duidelijk beeld hebben geschetst van de huisartsopleiding. We hopen tevens dat u hierdoor ook eerder bereid bent om mee te werken aan de opleiding. U, als patiënt, bent natuurlijk de belangrijkste schakel, in deze opleiding en uw medewerking is natuurlijk essentieel. Wij hopen dat u de huisarts in opleiding, hetzelfde vertrouwen wilt geven, als u aan ons geeft. Uiteraard blijft het altijd mogelijk om, indien u dat nodig vindt, uw eigen huisarts persoonlijk te spreken.

Naast huisartsen in opleiding zult u in onze praktijk ook geregeld co-assistenten zien meekijken. Wij willen zo ons enthousiasme voor ons vak over te brengen op een groep aankomende artsen en zo onze bijdrage te leveren tot het behoud van ons vak.


 

Dokters-assistente

De doktersassistentes die hier werken hebben een opleiding gevolgd aan het MBO.
De reguliere opleiding duurt drie jaar, er is ook een versnelde opleiding van 16 maanden. Deze wordt gegeven aan het Albeda College.

Wij zijn opleidingspraktijk voor dokterassistentes in opleiding. We krijgen stagiaires van het Da Vinci College te Dordrecht en van het Albeda College te Rotterdam. We begeleiden 1e, 2e en 3e jaars leerlingen. De stage duurt meestal vier tot twaalf weken.

De stagiaires hebben in onze praktijk alle mogelijkheden om de handelingen te leren die bij het beroep horen.